Valgkampen er over, noen kamper er tapt- politikken i fokus

Selve grunnpilaren i en familie og et samfunn er at mor og/eller far har en jobb å gå til. Fokuset på næringsutvikling og å tilrettelegge for arbeidsplasser var blant annet FrP og mitt ordfører kandidatur basert på i hele valgkampen.

Posisjonen og jeg har all fokus på å oppfylle våre ulike valgkamp løfter. Jeg registrerte at andre partier hadde andre løfter i sin valgkamp. Det skal man ha full respekt for. For oss er valgkampen over for denne gang, nå skal vi rette fokus mot å levere.

Flertallet vedtok å ikke bygge ned tomten på Orelunden da vi var bestemt på at den skulle holdes igjen til helse formål. Det mener både FrP og jeg at fortsatt var et klokt valg. Da vi vedtok å bygge kvalifiseringsenheten slik det gjøres i dag hadde vi ingen forutsetninger for å se den flyktningestrømmen som vi har sett siste 12 måneder. Det nye bygget er dimensjonert for 350 elever, noe som i 2014 ville være tilstrekkelig når man i tillegg vedtok ny mottaksskole knyttet mot Furulunden skole. Det å bygge permanent for en så stor variabel som flyktning strømmen og de private mottak utgjør,  ville vært direkte uansvarlig og ikke klok bruk av innbyggernes skattekroner. Nå ser vi oss nødt til å leie de kanskje beste lokalene vi leier i dag, for å takle den økningen vi ser kan komme mot kvalifiseringsenheten fremover. Personlig er jeg overbevist om at det positive engasjement som er blant ansatte løser slike utfordringer. Jeg brukte i forrige uke 4 timer hos kvalifiseringsenheten. 4 meget motiverende timer. Det er synd at mindretallet brukere så mye engasjement til å snakke ned disse utfordringene. Men vi trenger uten tvil mer kvalifisert arbeidskraft.

Jeg kommer til å bruke mange timer hos både kvalifiseringsenheten med mottaksskolen og i pleie og omsorg. Det er i de to enhetene vi har de største variabler og  de største utfordringer. Jeg er der ute, lytter og får mange gode innspill.

Vi fikk uforutsett mange brukere på sykehjemmet samtidig. De ansatte viste igjen et utrolig engasjement for å løse den utfordringen. Den innsatsen som vises i sektoren er enestående. Men vi kan ikke fortsette å drive sektoren slik vi gjør nå, inn i fremtiden. Posisjonen har lagt inn 2,5 mil i prosjektmidler til helse og omsorgssektoren. Det prosjektarbeidet er kommunalsjefen i ferd med å sette igang. Vi som politikkere må evne å sette fart på den prosessen når kommunalsjefen gir oss utfordringen. Da kan vi planlegge og bygge for fremtiden og de utfordringer vi vet kommer.

En kommune på Vestlandet er med på forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. Der er de nå i ferd med å bygge et flott bygg med heldøgns basert omsorg, innendørs sansehage og en rekke andre tilbud til beboerne. Med en kostnadsramme på 250 millioner. Egenandel til den kommunen vil bli 50-60 millioner. Kommunen solgte tomten til staten, og i tillegg fikk kommunen full moms refusjon for hele investeringen på 250 millioner. Dette som et eksempel på hvordan den flotte tomten på Orelunden kan utnyttes.

Under KS sin samling med alle landets ordførere og rådmenn fikk jeg,  som en av få, stille panelet et spørsmål. Spørsmålet var «Hva skjer med de statlige finansierte lærer stillingene som er varslet å bli fjernet fra høsten 2017» Røe Isaksen svarte at prosjekt stillinger ikke er særlig bærekraftig, men at regjeringen ville jobbe for at de ble videreført i budsjett for 2017 på en eller annen måte. Det samme svarte Trond Giske. Det forholder jeg meg til inntil videre.
Dersom det viser seg at hele eller deler av de statlige midler trekkes tilbake må vi se hva forsøket har gitt av resultat og hvilke administrative anbefalinger kommunalsjefen gir oss politikere. Det er ikke en selvfølge at det alltid er økte økonomiske rammer som skaper resultater. Budsjett arbeidet for 2017 er ikke startet i Mandal, slik at jeg kan ikke forskuttere noe innhold i det.

FrP gikk til valg på at vi ikke skulle øke eiendomsskatt, men heller jobbe mot å fjerne den. Det krever at man må holde fokus på de primære tjenestene som kommunene skal levere og ikke love bort innbyggernes skatte penger til alle gode innspill og ønsker, uavhengig om de kommer fra rådmannen eller politikere. Jeg merker meg at mindretallet fortsatt driver valgkamp, ved å gjenta alle sine gode forslag. Ja,  jeg er stort sett enig i alle, men jeg er ikke enig i finansieringen. Nemlig økt eiendomsskatt til innbyggerne i Mandal.

Jeg jublet ikke over kommunens flotte regnskapsmessige resultat for 2015 som ble referert i Lindesnes avis. Juble gjør man på idrettsstevner. Men jeg er veldig glad for den innsatsen som gjøres av alle ansatte i kommunen. Nå er det opp til politikere å bruke Mandal kommune sine økonomiske ressurser  til å skape bærekraftige arbeidsplasser for våre innbyggere, opprettholde en god læringsarena, gi fortsatt gode helse og omsorgs tjenester.
Ikke minst skal vi legge til rette for at våre nye landsmenn kan få mulighet til å la seg integrere og bosette i vår flotte kommune og region.

Alf Erik Andersen
Ordfører

Share This Post On
Shares
Share This