Rød, blå eller kanskje grønn?

Får vi svar før helga?

Ja, det er det strekene handler om. Hvilke streker spør du kanskje deg selv? Strekene i kartet, hvilket kart? Jo kartet mellom Døle Bro på toppen av Trybakkene i Mandal kommune til Livold i Lindesnes kommune.

Strekene i kartet skal gi oss korridor valg for ny E39 med fartsgrense på 110 km/t. Ja du leste riktig. Den nye regjeringen med Solvik Olsen i spissen prosjekterer kun for 110 km/t.

Statens vegvesen har lovet å komme med sin anbefaling, og det før helga 13 februar 2015!!

Mitt stalltips er at Statens vegvesen følger opp bystyre vedtaket i Mandal om å anbefale rød korridor, men kanskje blå som alternativet. Grunnen til stalltipset er ene og alene basert på økonomi. Den røde korridoren kommer dårlig ut når det gjelder de ikke prissatte verdier, men når det gjelder prissatte verdier er den billigst å bygge, raskest å bygge, kortest avstand mellom A og B, rammer færrest mulig innbyggere og er kun 50 sekunders kjøring lengre unna Mandal enn grønn korridor.

Hvilken korridor ønsker du?

Share This Post On
Shares
Share This