Regjeringen styrker omsorgstjenestene

Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn

 

En varm og verdig eldreomsorg har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet, og forslaget til statsbudsjett speiler nettopp det. For å bedre kvaliteten, kompetansen og valgfriheten i omsorgstjenestene foreslår FrP/Høyre-regjeringen en styrking  på 568 millioner kroner i 2015.

Vi blir flere eldre i Norge, og eldrebølgen er et resultat av at velferdssamfunnet Norge har nådd målet om økt levealder. Dessverre holder ikke alle seg friske. I dag har over 70.000 mennesker en demenssykdom, og mer enn 250.000 mennesker er pårørende til noen med demens. Dagtilbud personer med demens kan gi mening og gode opplevelser for den enkelte, avlastning for pårørende og kan bidra til å utsette behovet for heldøgns omsorg. Regjeringen foreslår derfor å bevilge penger til å opprette 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2015.

FrP mener at de som ikke har helse til å bo hjemme, skal få sykehjemsplass. Det er et stort etterslep på bygging av nye sykehjemsplasser, den rødgrønne regjeringen holdt ikke sine valgløfter. FrP/H-regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene får mulighet til å øke kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenesten. Derfor vil vi bevilge penger til utskifting, oppgradering og bygging av 2500 heldøgns omsorgsplasser i 2015.

I forslaget til nytt budsjett er de eldre vinnere. FrP/Høyre-regjeringen bygger pasientens helse- og omsorgstjeneste, og flytter makt til pasienten. Gjennom vår satsning på omsorgstjenestene, vil flere eldre oppleve trygghet i sin hverdag.

 

Alf Erik Andersen (Frp)

Share This Post On
Shares
Share This