Mine hjertesaker

Jeg har et engasjement for eldre og eldreomsorg. Jeg er opptatt av varme hender, hender som kan gi de gamle en verdig omsorg. Vi er nødt til å avlaste pleierne med teknologi som kan frigjøre mer tid til ren omsorg. Det stilles krav til hvor mye en ku på fjøs skal luftes daglig. Eldre har ikke samme kravet til daglig frisk luft, sanseinntrykk fra alt det som skjer utenfor de 4 veggene man daglig våkner opp med. Dette er motivasjonen til at jeg årlig, i privat regi, leier MS Maarten og tar med meg 100 eldre på båttur. Vi koser oss på sjøen med frisk sjøluft, litt mat og gode historier. Turen er gratis for deltakerne.

Mange eldre har faktisk gjennom et langt liv spart opp litt penger på konto. Det må i større grad legges til rette for at også eldre og pleietrengende kan kjøpe seg tjenester fra private aktører!

 

Frihet for enkelt mennesker er viktig for meg. Det faktum at vi som mennesker styres fra vi blir født til vi reiser hjem er forkastelig. Vi har fått 1 sjanse til å leve det livet vi ønsker. I stor grad tar vi selvfølgelig selv våre selvstendige valg, men utrolig mye styres. Ikke kan vi jobbe så mye eller til hvilke tidspunkt vi ønsker, ikke kan vi handle i butikken når vi ønsker, ikke kan velge om vi skal bo eller bruke en sekundær bolig til fritid. Man blir straffet om man tjener mer enn gjennomsnittet. Man blir straffet om man utvikler arbeidsplasser. Arbeidsgiver avgift må være den aller dummeste avgiften jeg kan tenke.  Man blir straffet om bilen har litt større motor enn naboen.

Shares
Share This