I pressen

Her finner du presse omtale av Alf Erik

I fra l-a.no

I fra fvn.no

 

 

Valgkampen er over, noen kamper er tapt- politikken i fokus

Posted by on 21:31 in I pressen, Lokal politikk, Mandal FRP | Kommentarer er skrudd av for Valgkampen er over, noen kamper er tapt- politikken i fokus

Valgkampen er over, noen kamper er tapt- politikken i fokus

Selve grunnpilaren i en familie og et samfunn er at mor og/eller far har en jobb å gå til. Fokuset på næringsutvikling og å tilrettelegge for arbeidsplasser var blant annet FrP og mitt ordfører kandidatur basert på i hele valgkampen. Posisjonen og jeg har all fokus på å oppfylle våre ulike valgkamp løfter. Jeg registrerte at andre partier hadde andre løfter i sin valgkamp. Det skal man ha full respekt for. For oss er valgkampen over for denne gang, nå skal vi rette fokus mot å levere. Flertallet vedtok å ikke bygge ned tomten på Orelunden da vi var bestemt på at den skulle holdes igjen til helse formål. Det mener både FrP og jeg at fortsatt var et klokt valg. Da vi vedtok å bygge kvalifiseringsenheten slik det gjøres i dag hadde vi ingen forutsetninger for å se den flyktningestrømmen som vi har sett siste 12 måneder. Det nye bygget er dimensjonert for 350 elever, noe som i 2014 ville være tilstrekkelig når man i tillegg vedtok ny mottaksskole knyttet mot Furulunden skole. Det å bygge permanent for en så stor variabel som flyktning strømmen og de private mottak utgjør,  ville vært direkte uansvarlig og ikke klok bruk av innbyggernes skattekroner. Nå ser vi oss nødt til å leie de kanskje beste lokalene vi leier i dag, for å takle den økningen vi ser kan komme mot kvalifiseringsenheten fremover. Personlig er jeg overbevist om at det positive engasjement som er blant ansatte løser slike utfordringer. Jeg brukte i forrige uke 4 timer hos kvalifiseringsenheten. 4 meget motiverende timer. Det er synd at mindretallet brukere så mye engasjement til å snakke ned disse utfordringene. Men vi trenger uten tvil mer kvalifisert arbeidskraft. Jeg kommer til å bruke mange timer hos både kvalifiseringsenheten med mottaksskolen og i pleie og omsorg. Det er i de to enhetene vi har de største variabler og  de største utfordringer. Jeg er der ute, lytter og får mange gode innspill. Vi fikk uforutsett mange brukere på sykehjemmet samtidig. De ansatte viste igjen et utrolig engasjement for å løse den utfordringen. Den innsatsen som vises i sektoren er enestående. Men vi kan ikke fortsette å drive sektoren slik vi gjør nå, inn i fremtiden. Posisjonen har lagt inn 2,5 mil i prosjektmidler til helse og omsorgssektoren. Det prosjektarbeidet er kommunalsjefen i ferd med å sette igang. Vi som politikkere må evne å sette fart på den prosessen når kommunalsjefen gir oss utfordringen. Da kan vi planlegge og bygge for fremtiden og de utfordringer vi vet kommer. En kommune på Vestlandet er med på forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. Der er de nå i ferd med å bygge et flott bygg med heldøgns basert omsorg, innendørs sansehage og en rekke andre tilbud til beboerne. Med en kostnadsramme på 250 millioner. Egenandel til den kommunen vil bli 50-60 millioner. Kommunen solgte tomten til staten, og i tillegg fikk kommunen full moms refusjon for hele investeringen på 250 millioner. Dette som et eksempel på hvordan den flotte tomten på Orelunden kan utnyttes. Under KS sin samling med alle landets ordførere og rådmenn fikk jeg,  som en av få, stille panelet et spørsmål. Spørsmålet var «Hva skjer med de statlige finansierte lærer stillingene som er varslet å bli fjernet fra høsten 2017» Røe Isaksen svarte at prosjekt stillinger ikke er...

read more

En stemme til FrP……

Posted by on 20:29 in Blogg, I pressen, Lokal politikk, Mandal FRP | Kommentarer er skrudd av for En stemme til FrP……

En stemme til FrP……

Vil i første omgang være en stemme til et sterkt borgerlig flertall. Frp i Mandal er tydelige på at vi ønsker å samarbeide lokalt slik våre borgerlige venner nasjonalt. Regjerings samarbeidet består som kjent av Høyre, FrP, Krf og Venstre. Ingen kan være i tvil om at hvert enkelt av disse partiene har fått gjennomført mye av sin politikk på nasjonalt nivå. Vi ser også at noen av de samme partier finner sammen på fylkes nivå. I Mandal samarbeider FrP og Høyre i inneværende periode også med SP. Det har fungert meget bra. Et samarbeid vi ønsker skal fortsette. Det må derfor ikke være noe tvil om at man dermed kan få et styringsdyktig og solid flertall. Med innslag av kjerne saker som flere arbeidsplasser, ved å jobbe målrettet for og blant annet legge til rette for næringsutvikling. Jordvern gjennom plan. Utvikling av Strømsvika. Et godt og stabilt tilbud på blant annet Familiens hus. Verdig eldreomsorg med blant annet rullering av eldreplanen. Tidlig og målrettet innsats i barnehage og skole. Stram økonomi styring med mål om å redusere kommunens gjeldsportefølje. Målrettet arbeid for å fjerne skatt på eiendom. Redusert offentlig byråkrati i toppledelsen, gjennom blant annet å bygge en ny stor kommune med fokus på sammenslåing med Lindesnes- og Marnardal kommune. Styrket etter- og videre utdanning for lærere. Økt vern av Furulunden. Dette for å nevne noen få saker vi kan stå sammen om. Ønsker KrF at Mandal kommune kan gjenspeile nasjonale og fylkeskommunale politiske samarbeid? Gjenspeile regionssenteret Kristiansand kommune, eller ønsker KrF lokalt å gå helt på tvers og igjen søke samarbeid med AP? Ønsker du som velger fortsatt målstyrt og ikke minst handlekraftig bystyre i Mandal? Ja, da er en stemme til Fremskrittspartiet både i Mandal og på fylke, en stemme til…….. Ja nemlig Fremskrittspartiet.   Alf Erik Andersen Ordførerkandidat Mandal...

read more

Jeg har fått et mandat.

Posted by on 08:56 in Bilder fra valgkampen, I pressen, Lokal politikk | Kommentarer er skrudd av for Jeg har fått et mandat.

Jeg har fått et mandat.

Mandal FrP har spurt meg og ønsket meg som partiets ordførerkandidat. Etter litt betenkning og familie råd takket jeg ja. Jeg har dermed fått et mandat. Alle partiers ordførerkandidater har nok ulike måter å utføre sitt mandat frem til valget. Jeg, og partiet, mener det er viktig å være synlig for folk, der folk er. Kanskje først og fremst for å vise sin personlighet og menneskelige side. Folk sier at kommunevalg er vel så mye et person valg, som et parti valg. FrP for Agder velger å være synlig på så mange lokale arrangement som mulig. Besøket av NRK sommeråpent til Mandal var bare et arrangement som vi ønsket å være synlig for innbyggerne. Under besøket til sommeråpent ønsket vi å være med å skape en atmosfære, vi ønsket ikke å drive valg kamp. Vi ønsket å servere gratis kaffe, varme vafler, litt snop og is til barna. Dette falt ikke i god jord hos ordfører og turist sjef. Trist. Ap fikk stå mitt på ballast brygga med bl.a sin ordfører kandidat. Høyre viste seg med både paraplyer og jakker. Så flott tenker jeg!...

read more

Kan bli Mandals neste ordfører

Posted by on 15:31 in I pressen | Kommentarer er skrudd av for Kan bli Mandals neste ordfører

Kan bli Mandals neste ordfører

Sannsynligheten er stor for at dette er Mandals neste ordfører: Fremskrittspartiets Alf Erik Andersen (40). FrPs Alf Erik Andersen er høyaktuell som den neste ordføreren i Mandal. Nominasjonskomiteen vil ha han på topp – og selv vil han si ja til stille som kandidat.FOTO: Jarle R. Martinsen MANDAL: Følg FVN Mandal på Facebook – Partiets førstevalg har vært Alf G. Møll. Men når han ikke vil mer, vil vi vende vi oss mot Alf Erik som er en meget god og dyktig kandidat som ordfører, sier Hjort. Fikk politisk trøkk Alf G. Møll var ordfører for Frp i forrige periode, og stilte også opp på førsteplass for denne perioden. Men avtalen partiet hadde med KrF krasjet i forhandlingsrunden etter valget, og i stedet ble Tore Askildsen (KrF) ordfører. Jeg er blitt politisk doven – Akkurat den runden ga meg et politisk trøkk som gjorde at jeg mistet mye av troen på jobben som politiker. Mye av energien til å jobbe som politiker ble borte. Jeg er blitt politisk doven, sier Alf G. Møll i dag. Han har derfor bestemt seg for å droppe politikken etter kommende valg. Han har sittet i bystyret og andre utvalg helt siden 1987, og mener at nok er nok nå. Smigrende Dermed vil lokalpartiet ha Alf Erik Andersen øverst. Han har vært gruppeleder i bystyret i halve nåværende periode. – Blir jeg spurt er jo det smigrende. Jeg føler jeg har mye å gi politisk, sier Andersen. Samtidig er han også spurt om å stille på listen til Frp til fylkestinget. Men hva det blir til der avhenger av hva som skjer i Mandal. Frister Bystyrets neststørste parti Arbeiderparti har hatt tidligere ordfører Åse Lill Kimestad øverst i flere perioder. Hun sier at hun fortsatt har lyst til å jobbe med politikk. – Jeg trivdes godt i rollen som ordfører og blir jeg spurt om å stå på topp er det veldig fristende, sier hun. Gruppeleder Sven Seljom (H) sier også at han vil si ja til å stå øverst om han blir spurt. Jeg synes lokalpolitikk er kjempeinteressant, og har lyst til å fortsette – Jeg synes lokalpolitikk er kjempeinteressant, og har lyst til å fortsette, sier han. Samtidig vet Fædrelandsvennen at tidligere bystyrerepresentant Jon Gunnar Ask vurderer comeback i politikken, og at han er interessert i å gi Seljom konkurranse om å stå øverst. Ask var ikke å treffe onsdag. Ikke bestemt seg Ordfører Tore Askildsen (KrF) sier han ikke har bestemt seg for hva han vil svare om han blir spurt om en ny periode. – Nei, en avklaring på det blir det ikke før senere i høst. Vi må ha drøftinger i partiet først, sier han. Tidligere KrF-representant i bystyret Håkon Sødal er tilbake i Norge etter å ha jobbet utenlandsk. Han sier at han ikke har tenkt over hva han vil svare om han blir spurt om å gjøre comeback i bystyret. Trekker seg trolig En av de virkelig markante representantene i bystyret Stein Inge Dahn (V) sier at han tror han vil si nei til å fortsette. – Jeg føler for å slippe andre til. Dessuten har jeg såpass mange andre verv og en jobb som ikke er så lett å kombinere med politisk jobb, sier han. Derimot sier SVs Morten Ekeland at han vil fortsette om partiets...

read more
Shares
Share This