FrP’s fylkesårsmøte 2015- FrP i regjering

FrP i regjering

Noen utsnitt.

I dag 14.2.15 avholder vi fylkesårsmøte i Kristiansand. En fantastisk gjeng er samlet. Ketil Solvik Olsen innleder med hva FrP får til i regjering. Umulig å ikke bli imponert! Utfordringen til FrP i regjering er selvfølgelig at media forvrenger sannheten.

I statsbudsjett bevilget FrP 600 mill til gang og sykkelstier. Lederplass i Dagbladet fremmet et budskap om at FrP kun bevilget 10 mill til gang og sykkelveier. Det er 590 millioner feil! Slik forvrenger media sannheten ved enhver anledning.

Etterslepet på jernbane vedlikehold er mangeganger doblet med rød grønn regjering. Nå er etterslepet med blå regjering endelig snudd.

350 nye politistillinger! Sier ikke mer.

Arbeiderpartiet prøver å ofte å ta æren for elementer i FrP og H sitt budsjett. Hvor ofte prøvde FrP å ta æren i de rød grønne sine budsjett? Vil påstå at det er ALDRI.

Innfører fritt behandlingsvalg- mer valgfrihet og mindre ventetid for pasientene.

Skal halvere statlig papirmølle.

Riksantikvaren hadde innsigelser mot ei bro på ny E6 over Mjøsa. Grunnen var at det ødela siktlinjen mellom 2 sannsynlige gravhauger. Kan de døde se? (Hvis de ligger der da?). E6 ble forsinket og det må utredes en alternativ broplassering som koster 50 millioner ekstra. Får dårligere påkjøring og beslaglegger næringsareal. Er det slik vi vil ha det? Denne saken gir vi oss ikke på?

Plan og og bygningsloven forenkles.

Lov å kjøre snøscooter

Skattene er kuttet med 12,5 milliard. Av det er 3 milliard formueskatten.

Avgifter på arv og båtmotorer er fjernet.

Avgifter på bil, mc og snøscooter er redusert.

Landbrukspolitikken legges om, mer fokus på forenkling og avbyråkratisering. Det er større vilje til satse i landbruket nå enn ved den rød grønne regjering. Flere søker støtte.

Vi vil innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Større fleksibilitet for arbeidstakere i samråd med tillitsvalgte og leder.

Skjerper krav til norskkurs for innvandrere.

 

VI TRENGER FLERE MEDLEMMER OG DIN STEMME!

Besøk

www.frp.no

 

 

 

 

 

Share This Post On
Shares
Share This