Fengsel i Mandal

Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn

Fremmet Mandal: Gruppeleder Alf Erik Andersen (Frp – t.h.) og mandalsordfører Tore Askildsen (KrF) var tirsdag på Stortinget for å framsnakke Mandal som riktig sted å legge det nye fengslet som skal bygges på Agder. Foto: Privat

Framsnakket fengsel til Mandal

Ordfører Tore Askildsen (KrF) og gruppeleder Alf Erik Andersen (Frp) er veldig godt fornøyd etter møtet med justiskomiteen.

De to dro ens ærend til Løvebakken for å snakke med sentrale personer i arbeid med lokalisering av fengsel på Agder.

– Vi presenterte for saksordfører Jan Arild Ellingsen hvilke gode kvaliteter Mandal har i forhold til å huse et storfengsel med plass til 300 innsatte og like mange ansatte. I tillegg hadde vi møte med stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) og Kjell Ivar Larsen, som er Åse Michaelsens stedfortreder til justiskomiteen i hennes permisjonsfravær, forteller Alf Erik Andersen.

– Mandal har et stort område som står klart og kan benyttes til slikt formål på Jåbekk. Saksordføreren var meget opptatt av hva Mandal er flinke på. Vi pekte på meget gode boforhold, og trakk fram etablerte rehabiliteringsmuligheter som Mindus representerer. I tillegg har vi videregående skole og andre institusjoner som kan være med å rehabilitere innsatte tilbake til samfunnet, forteller Askildsen.

Duoen pekte også på at Mandal kan innfri ønsket fra staten om å ha et fengsel på plass allerede i 2020.

– Vi vet at det er et sterkt ønske om at fengselet skal stå klart da. I Mandal kan vi komme raskt i gang. Det er ventet at en anbefaling på sted vil komme i slutten av april, og at avgjørelsen tas av stortinget før sommerferien, sier Tore Askildsen.

 

EGET INNLEGG:

I Stortingsmeldingen er det bestemt at det skal etableres 1 stort fengsel på Agder. Blant mange alternativer er det ingen tvil om at Mandal er det beste… eller er det virkelig det? For oss fra Mandal er det selvfølgelig det beste. Vi har «det beste av det meste».

Vi fikk møte Jan Arild Ellingsen,Ulf Leirstein og Kjell-Ivar Larsen fra FRP. Et interessant møte med egne partifeller. UIf Leirstein har vært i Mandal, besøkt byen, Jaabek industriomr og ikke minst Mindus.

Jan Arild Ellingsen var lite interessert i Mandal, men derimot opptatt av hva Mandal kunne tilby fremfor prosjektene i f.eks Vennesla, Froland, Hægebostad, Kvinesdal og ikke minst Lillesand. Det er faktisk slik at dersom flertallet i regjering ønsker å sette seg i Comfort stolen, slippe det ubehagelige i forhold til et valgt, så bygges fengselet i Lillesand.

Dersom regjeringen ønsker en debatt som omhandler fordeling av statlige arbeidsplasser til distriktene, kombinert med tjeneste tilbudet, så er Mandal det soleklare valg.

KrF har tidlig i debatten ytret ønske om 2 fengsel. Rykk tilbake til den første stortingsmeldingen som kom. For Mandal sin del, så er det ingen tvil om at KrF bør stille regjeringen til veggs i forhandlingene og forlange 2 fengsel. Dersom det er reelle forhandlinger? For hva ønsker Venstre eller venstre siden?

Vi må alle ta et ansvar og frem snakke Mandal. På sosiale medier, til politikkere på Agder, uavhengig av partitilhørighet.

Hva mener du?

 

Share This Post On
Shares
Share This