Et skritt videre….»Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre»

Et skritt videre. Statsråden tar tak, på internasjonalt plan. Disse sjåførene må ikke komme over Norges landegrenser. De er en fare for seg selv og ikke minst andre trafikanters liv og helse. Økt fokus mot oppdragsgivere er like viktig som fokus mot sjåføren.

Ny E39 fra Kristiansand til Ålgård er kanskje det mest spennende arbeidet man følger med politiske argus øyne i Mandal.

Alf Erik

 

Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre

Brussel (NTB): Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil stille høyere og felles krav til yrkessjåførers kompetanse for kjøring på vinterføre. Han tar opp temaet med representanter fra åtte EU-land.

 • Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  Denne polske traileren skapte kaos da den havarerte på glatta i fjor vinter.

  FOTO: Jarle R. Martinsen

  

– Jeg ønsker å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer spesielt tungtrafikken representerer på vinterføre. Her har vi i Norge satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, men jeg mener at dette er emner som også bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier statsråden.

Før jul sendte han et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre. Samtidig har han skrevet til transportministre i flere land og foreslått at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Representanter fra disse landene samles torsdag på et seminar i den norske EU-delegasjonen i Brussel.

– Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.

Han viser til at regjeringen har satt i verk flere tiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveier. Blant annet er antall kontroller av tunge kjøretøy økt, kravene til vinterdekk er skjerpet og det gjennomføres mer informasjonsarbeid overfor utenlandske sjåfører. (©NTB) (©NTB)

Share This Post On
Shares
Share This