En stemme til FrP……

Vil i første omgang være en stemme til et sterkt borgerlig flertall.

Frp i Mandal er tydelige på at vi ønsker å samarbeide lokalt slik våre borgerlige venner nasjonalt. Regjerings samarbeidet består som kjent av Høyre, FrP, Krf og Venstre. Ingen kan være i tvil om at hvert enkelt av disse partiene har fått gjennomført mye av sin politikk på nasjonalt nivå. Vi ser også at noen av de samme partier finner sammen på fylkes nivå. I Mandal samarbeider FrP og Høyre i inneværende periode også med SP. Det har fungert meget bra. Et samarbeid vi ønsker skal fortsette.

Det må derfor ikke være noe tvil om at man dermed kan få et styringsdyktig og solid flertall. Med innslag av kjerne saker som flere arbeidsplasser, ved å jobbe målrettet for og blant annet legge til rette for næringsutvikling. Jordvern gjennom plan. Utvikling av Strømsvika. Et godt og stabilt tilbud på blant annet Familiens hus. Verdig eldreomsorg med blant annet rullering av eldreplanen. Tidlig og målrettet innsats i barnehage og skole. Stram økonomi styring med mål om å redusere kommunens gjeldsportefølje. Målrettet arbeid for å fjerne skatt på eiendom. Redusert offentlig byråkrati i toppledelsen, gjennom blant annet å bygge en ny stor kommune med fokus på sammenslåing med Lindesnes- og Marnardal kommune. Styrket etter- og videre utdanning for lærere. Økt vern av Furulunden. Dette for å nevne noen få saker vi kan stå sammen om.

Ønsker KrF at Mandal kommune kan gjenspeile nasjonale og fylkeskommunale politiske samarbeid? Gjenspeile regionssenteret Kristiansand kommune, eller ønsker KrF lokalt å gå helt på tvers og igjen søke samarbeid med AP?

Ønsker du som velger fortsatt målstyrt og ikke minst handlekraftig bystyre i Mandal?

Ja, da er en stemme til Fremskrittspartiet både i Mandal og på fylke, en stemme til…….. Ja nemlig Fremskrittspartiet.

 

Alf Erik Andersen

Ordførerkandidat Mandal FrP

Share This Post On
Shares
Share This