En måned er gått

Jeg ble konstituert som Mandals nye ordfører 5.oktober. Det er nå gått en måned.

Måneden har vært utrolig motiverende.

2 veldig bra dager med nytt bystyre på samling i Farsund like etter konstitueringen gjorde at vi fikk en flying start. Vi fremstår foreløpig, og forhåpentligvis fremover, som et godt kollegium. Vi er og skal være poltisk uenige, men likevel gode kolleger. Uenighet er for meg selve nerven og kilden til fremdrift. Hadde alle vært enig, hadde det sannsynligvis ikke skjedd særlig mye. Jeg tror det er sundt at Mandal ikke har hatt stor politiske tyngde den ene eller andre veien over mange år. Vi balanserer på en måte som gjør det motiverende, og saker kan falle begge veier.

Måneden har vært hektisk. Man må i større grad tenke over hva man sier og gjør, selv om jeg har bestemt meg for å likevel ikke tenke så mye på det. Er sånn smått igang med å bli kjent med ansatte i kommunen. En forsamling på 1200 flotte ansatte klarer jeg nok ikke treffe med det første. Gjengen på rådhuset står på og gjør dagene så enkle som mulig for en ordfører.

Jeg skulle nok likevel ønsket meg at døra til 2 etg ikke var låst på dagtid,samtidig som jeg skjønner at det er et sikkerhets aspekt. Jeg vil likevel oppfordre flest mulig til å stikke innom tjenestetorget i 1 etg for å høre om jeg er på plass, kaffe eller te finner jeg til alle som stikker innom.

Dagene består likevel mye av å være ute der det skjer. Nå er det mye fokus på å etablere en ordning for næringsutvikling. Takk til Are Østmo for motiverende hjelp. Vi skal komme med en sak til bystyret som skal være gjennomarbeidet!!

Vara ordfører Ingvild W. Torsvik er virkelig tilstede. Hun er å finne på rådhuset de dager det er driftstyre og bystyret, samt dagen før eller etter. Jeg er heldig som har en reflektert jus student som støttespiller.

Søndag 8 november må ordførere på Agder stille i sin ypperste prakt, inkludert kjede, til en flott sermoni på Kilden kulturhus. Det skal være statsborger sermoni i regi av fylkesmannen. Det må vel være det største man kan oppleve, det å få innvilget statsborgerskap til Norge? Eller er det virkelig det?

Jeg spør fordi jeg foreløpig er meget skuffet. Fra Mandal er det kun et fåtall av nye statsborgere som er påmeldt. 13 av 46 nye statsborgere er påmeldt. Kanskje er det ikke så stas å bli norsk i Mandal?

Alf Erik

Share This Post On
Shares
Share This