FrP’s fylkesårsmøte 2015- FrP i regjering
feb14

FrP’s fylkesårsmøte 2015- FrP i regjering

FrP i regjering Noen utsnitt. I dag 14.2.15 avholder vi fylkesårsmøte i Kristiansand. En fantastisk gjeng er samlet. Ketil Solvik Olsen innleder med hva FrP får til i regjering. Umulig å ikke bli imponert! Utfordringen til FrP i regjering er selvfølgelig at media forvrenger sannheten. I statsbudsjett bevilget FrP 600 mill til gang og sykkelstier. Lederplass i Dagbladet fremmet et budskap om at FrP kun bevilget 10 mill til gang og...

Read More
Regjeringen styrker omsorgstjenestene
feb13

Regjeringen styrker omsorgstjenestene

  En varm og verdig eldreomsorg har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet, og forslaget til statsbudsjett speiler nettopp det. For å bedre kvaliteten, kompetansen og valgfriheten i omsorgstjenestene foreslår FrP/Høyre-regjeringen en styrking  på 568 millioner kroner i 2015. Vi blir flere eldre i Norge, og eldrebølgen er et resultat av at velferdssamfunnet Norge har nådd målet om økt levealder. Dessverre holder ikke alle seg...

Read More
Rød, blå eller kanskje grønn?
feb12

Rød, blå eller kanskje grønn?

Får vi svar før helga? Ja, det er det strekene handler om. Hvilke streker spør du kanskje deg selv? Strekene i kartet, hvilket kart? Jo kartet mellom Døle Bro på toppen av Trybakkene i Mandal kommune til Livold i Lindesnes kommune. Strekene i kartet skal gi oss korridor valg for ny E39 med fartsgrense på 110 km/t. Ja du leste riktig. Den nye regjeringen med Solvik Olsen i spissen prosjekterer kun for 110 km/t. Statens vegvesen har...

Read More
Mandal FrP sin nominasjonsliste for kommunevalget 2015
feb12

Mandal FrP sin nominasjonsliste for kommunevalget 2015

  1 Alf Erik Andersen 2 Celina Michaelsen Schmidt… 3 Paul Storholt 4 Nina Bø Egeland 5 Harald Øyslebø 6 Eva Jenssen 7 Thomas Aasen Pedersen 8 Per Eivind Bratteberg 9 Arne Landsverk 10 Geir Feyling 11 Hugo Butveit 12 Inger Lise Nilsen 13 Reidar Hansen 14 Alv Reidar Nepstad 15 Sverre Dagfinn Ophaug 16 Joachim Kerim 17 Alex Foss Jørgensen 18 Kjetil Sanden 19 Tommi Simonsen 20 Olav R Sikveland 21 Tommy Antonsen 22 Geir-Ove Hagen 23...

Read More
Et skritt videre….»Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre»
feb12

Et skritt videre….»Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre»

Et skritt videre. Statsråden tar tak, på internasjonalt plan. Disse sjåførene må ikke komme over Norges landegrenser. De er en fare for seg selv og ikke minst andre trafikanters liv og helse. Økt fokus mot oppdragsgivere er like viktig som fokus mot sjåføren. Ny E39 fra Kristiansand til Ålgård er kanskje det mest spennende arbeidet man følger med politiske argus øyne i Mandal. Alf Erik   Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til...

Read More
Mye å spare fra nyttår
feb11

Mye å spare fra nyttår

Siv Jensen gleder seg over folk flest nå merker endringene FrP har vært med på å sikre at gjennomføres. – Dette handler om å redusere skatter og avgifter, samt å gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier Jensen. Blant annet blir det enklere å spare penger når du pusser opp.I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen satt av 250 millioner kroner til å utvide og endre Enovas eksisterende støtteordning energieffektivisering i...

Read More