apr15

Et halvt år er passert. Det er nå 6 måneder og vel så det siden konstitueringen fant sted i bystyre salen. 6 utrolig spennende og motiverende måneder. Det tar tid å bli litt bedre kjent med Mandal kommune og alle de tjenester som leveres til innbyggerne. Kjempe moro å lære masse nytt hver dag. Ta små og store avgjørelser hver dag. Jeg er vanvittig utålmodig i en del situasjoner. Spesielt situasjoner der man ser at små ting og tiltak...

Read More
Valgkampen er over, noen kamper er tapt- politikken i fokus
feb17

Valgkampen er over, noen kamper er tapt- politikken i fokus

Selve grunnpilaren i en familie og et samfunn er at mor og/eller far har en jobb å gå til. Fokuset på næringsutvikling og å tilrettelegge for arbeidsplasser var blant annet FrP og mitt ordfører kandidatur basert på i hele valgkampen. Posisjonen og jeg har all fokus på å oppfylle våre ulike valgkamp løfter. Jeg registrerte at andre partier hadde andre løfter i sin valgkamp. Det skal man ha full respekt for. For oss er valgkampen over...

Read More
En måned er gått
nov07

En måned er gått

Jeg ble konstituert som Mandals nye ordfører 5.oktober. Det er nå gått en måned. Måneden har vært utrolig motiverende. 2 veldig bra dager med nytt bystyre på samling i Farsund like etter konstitueringen gjorde at vi fikk en flying start. Vi fremstår foreløpig, og forhåpentligvis fremover, som et godt kollegium. Vi er og skal være poltisk uenige, men likevel gode kolleger. Uenighet er for meg selve nerven og kilden til fremdrift. Hadde...

Read More
Dagen er kommet. Spenningen er til å ta og føle på.
sep14

Dagen er kommet. Spenningen er til å ta og føle på.

Dagen er kommet. Dagen lokal politikkere rundt om i hele Norge har ventet på. Valg dagen. Dagen da alle innbyggerne i kommunene skal gjøre sin borgerplikt. Gå til valgurnen å gi sin stemme til det partiet og til den personen som man tror er til beste for fylke,  kommunen, innbyggerne og ikke minst seg selv. I Mandal Fremskrittsparti har vi vært en trofast gjeng som har drevet valg kamp helt siden før sommereferien. En utrolig positiv...

Read More
En stemme til FrP……
sep06

En stemme til FrP……

Vil i første omgang være en stemme til et sterkt borgerlig flertall. Frp i Mandal er tydelige på at vi ønsker å samarbeide lokalt slik våre borgerlige venner nasjonalt. Regjerings samarbeidet består som kjent av Høyre, FrP, Krf og Venstre. Ingen kan være i tvil om at hvert enkelt av disse partiene har fått gjennomført mye av sin politikk på nasjonalt nivå. Vi ser også at noen av de samme partier finner sammen på fylkes nivå. I Mandal...

Read More
Helse og omsorg i Mandal
aug23

Helse og omsorg i Mandal

Den kanskje største utfordringen Mandal kommune står foran, er hvordan vi ønsker å utvikle og investere i helse og omsorg feltet den neste perioden. Noen partier løser alle utfordringer med eiendomsskatt, noe som selvfølgelig ikke er særlig langsiktig. Andre går høyt på banen med helsehus, men foreløpig helt uten innhold. Men likevel en spennende lansering. Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse- og...

Read More