Bloggen

FrP vs Per Sandberg. Og vinneren er……

Posted by on 10:34 in Nasjonal politikk | 320 comments

FrP vs Per Sandberg. Og vinneren er……

Tar sterkt avstand. Tja, hva skal man tenke om siste dagers medieoppslag, der vår egen Per Sandberg tyter ut usakligheter mot KrF. Først og fremst, jeg tar personlig sterkt avstand fra denne type uttalelser. Tar sterkt avstand fra Jan Arild Ellingsens sin oppfølging og nærmest støtte til Per. Krf ordføreren i Vennesla sa det betimelig i et intervju med NRK. «Dette føyer seg inn i en rekke av flere uheldige utspill». Man kan ikke unngå å være enig i det. Siv har vært tydelig. Hun beklager dette på vegne av partiet. Vi er inne i et valg år. 1-3 mai avholder vi vårt landsmøte, et landsmøte jeg virkelig gleder meg til å reise til. 1 mai markering på Jessheim med hele landsmøte, kan bli spennende. Påfølgende dag med landsmøte skal være partiets store opptur. FrP må fremstå som et parti med orden i rekkene, sitte i førere sete for en saklig og god debatt med FrP politikk. Vil denne stormen får konsekvenser for medlemsmassen? Vi er avhengig av medlemmer og velgere som vet at ved å stemme FrP får de god FrP politikk og ikke klovner fra et tivoli som søker personlig fokus. Et fokus som nok var ønskelig da statsråd plasser ble delt ut, men som kun ble en våt drøm. Noen ganger stiller man seg spørsmålet om politiske engasjement har en verdi, og om FrP politikk er riktig politikk. Etter at stormene og frustrasjonen legger seg, så blir jeg enig med meg selv. Jo, FrP politikk er det som engasjerer og som utvikler samfunnet videre. For meg finnes det ingen andre politiske alternativer. Dette var Per Sandberg VS FrP. Frp er vinneren...

read more

Fengsel i Mandal

Posted by on 18:18 in Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Fengsel i Mandal

Fengsel i Mandal

Fremmet Mandal: Gruppeleder Alf Erik Andersen (Frp – t.h.) og mandalsordfører Tore Askildsen (KrF) var tirsdag på Stortinget for å framsnakke Mandal som riktig sted å legge det nye fengslet som skal bygges på Agder. Foto: Privat Framsnakket fengsel til Mandal Ordfører Tore Askildsen (KrF) og gruppeleder Alf Erik Andersen (Frp) er veldig godt fornøyd etter møtet med justiskomiteen. Publisert: 17.feb. 2015 23:09 Oppdatert: 18.feb. 2015 16:13 AV: Lindesnes redaksjon De to dro ens ærend til Løvebakken for å snakke med sentrale personer i arbeid med lokalisering av fengsel på Agder. – Vi presenterte for saksordfører Jan Arild Ellingsen hvilke gode kvaliteter Mandal har i forhold til å huse et storfengsel med plass til 300 innsatte og like mange ansatte. I tillegg hadde vi møte med stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) og Kjell Ivar Larsen, som er Åse Michaelsens stedfortreder til justiskomiteen i hennes permisjonsfravær, forteller Alf Erik Andersen. – Mandal har et stort område som står klart og kan benyttes til slikt formål på Jåbekk. Saksordføreren var meget opptatt av hva Mandal er flinke på. Vi pekte på meget gode boforhold, og trakk fram etablerte rehabiliteringsmuligheter som Mindus representerer. I tillegg har vi videregående skole og andre institusjoner som kan være med å rehabilitere innsatte tilbake til samfunnet, forteller Askildsen. Duoen pekte også på at Mandal kan innfri ønsket fra staten om å ha et fengsel på plass allerede i 2020. – Vi vet at det er et sterkt ønske om at fengselet skal stå klart da. I Mandal kan vi komme raskt i gang. Det er ventet at en anbefaling på sted vil komme i slutten av april, og at avgjørelsen tas av stortinget før sommerferien, sier Tore Askildsen.   EGET INNLEGG: I Stortingsmeldingen er det bestemt at det skal etableres 1 stort fengsel på Agder. Blant mange alternativer er det ingen tvil om at Mandal er det beste… eller er det virkelig det? For oss fra Mandal er det selvfølgelig det beste. Vi har «det beste av det meste». Vi fikk møte Jan Arild Ellingsen,Ulf Leirstein og Kjell-Ivar Larsen fra FRP. Et interessant møte med egne partifeller. UIf Leirstein har vært i Mandal, besøkt byen, Jaabek industriomr og ikke minst Mindus. Jan Arild Ellingsen var lite interessert i Mandal, men derimot opptatt av hva Mandal kunne tilby fremfor prosjektene i f.eks Vennesla, Froland, Hægebostad, Kvinesdal og ikke minst Lillesand. Det er faktisk slik at dersom flertallet i regjering ønsker å sette seg i Comfort stolen, slippe det ubehagelige i forhold til et valgt, så bygges fengselet i Lillesand. Dersom regjeringen ønsker en debatt som omhandler fordeling av statlige arbeidsplasser til distriktene, kombinert med tjeneste tilbudet, så er Mandal det soleklare valg. KrF har tidlig i debatten ytret ønske om 2 fengsel. Rykk tilbake til den første stortingsmeldingen som kom. For Mandal sin del, så er det ingen tvil om at KrF bør stille regjeringen til veggs i forhandlingene og forlange 2 fengsel. Dersom det er reelle forhandlinger? For hva ønsker Venstre eller venstre siden? Vi må alle ta et ansvar og frem snakke Mandal. På sosiale medier, til politikkere på Agder, uavhengig av partitilhørighet. Hva mener du?...

read more

Skraphandler Andersen.

Posted by on 10:43 in Tett på Alf | 330 comments

Skraphandler Andersen.

Minneboken Publisert: 16.feb. 2015 08:00 Oppdatert: 14.feb. 2015 22:20 AV: Geir Nerhus Slik var dagliglivet i Mandal på 1950-tallet. Vi ser her Berdian Andersen som har vært ute etter varer til sin skraphandlerforretning. På kjerra har han med seg dagens fangst. Andersen var kjent for sitt alltid strålende humør, og var en velkjent person i datidens bybilde i Mandal. Bildet er tatt i 1952 like utenfor der kinoen den gang lå. Og vi ser at  Bryggegata på denne tiden var brosteinslagt. Tekst: Aage A. Wilhelmsen.   Egen tekst: Som man ser av bilde er dette ikke meg. Men til mine foreldre sin ofte store frustrasjon, kunne dette vært meg. Jeg var i min barndom ekstrem til å samle på skit som andre kastet. Spesielt gamle sykler og sykkeldeler. Radioer og tv som var kastet, elsket jeg å skru i små deler for å deretter sette dem sammen igjen. Blader og gamle magasiner var kjelleren hjemme smekk full av. Det endte med at jeg hadde sykkelverksted i boden til pappa og byttebørs i kjelleren. Dessverre opphørte virksomheten i 1982 pga flytting. Mulig også det genet kom fra bestefar som i en årrekke jobb ved søppelfyllingen i Holskogkilen i Vågsbygd. Alf...

read more

Bare et eksempel……..

Posted by on 23:12 in Lokal politikk | Kommentarer er skrudd av for Bare et eksempel……..

Bare et eksempel……..

– Trenerer bystyrets vedtak Harald Øyslebø og Alf Erik Andersen mener administrasjonen i Mandal kommune trenerer bystyrets vedtak når de ikke har avsatt 2,5 millioner kroner til lekeplasser på Vestnes. Arne Wilhelmsen mener imidlertid bystyret ikke har videreført dette vedtaket fra 2012.   AV: Geir Nerhus MANDAL Nye Vestnes er et så stort boligprosjekt at loven krever at det må bygges en 1500 kvm stor lekeplass, såkalt kvartalslekeplass, i tilknytning til det nye boligfeltet. For at Agderbygg skal slippe å bygge lekeplassen på egen grunn, har de inngått en avtale der de skal betale over 5 millioner kr til Mandal kommune for at lekeplassen kan bygges på kommunal grunn. I 2012 vedtok Mandal bystyre i budsjettet at 2,5 millioner av disse kronene skulle brukes til en ny balløkke i enden av Idrettsparken. De resterende 2,5 millionene skal brukes til å ruste opp allerede nedslitte lekeplasser på Vestnes. Etterlyste pengene Under onsdagens planutvalgsmøte etterlyste utvalgsleder Harald Øyslebø (Frp) om disse pengene var på konto, og når opprustningen av lekeplassene skulle starte. Men leder for Mandal byutvikling, Arne Wilhelmsen, sa at han ikke kjente til at penger var avsatt til lekeplassopprustning. Svaret fikk Øyslebø til å reagere. – Jeg forventer at disse pengene finnes på bok, og at de brukes til det formålet bystyret har bestemt de skal brukes til, sier han. Til gjeldsnedbetaling Arne Wilhelmsen, forklarer til Lindesnes at Agderbygg har betalt inn i overkant av 2,5 millioner kr. Disse pengene er imidlertid ikke øremerket til noe spesielt formål, og har gått inn i kommunekassen. – Det er ingen koblinger til hvor disse pengene kommer fra, så de har gått i kommunekassen til blant annet nedbetaling av gjeld. De resterende 2,5 millionene som Agderbygg skal betale inn skal brukes til ballplassen ute på Idrettsparken, sier han. Ikke videreført – Men bystyre vedtok jo i 2012 at 2,5 millioner skulle brukes til oppgradering av lekeplasser på Vestnes? – Jo, dette ble vedtatt i 2012, men ble ikke videreført av bystyret i 2013 og 2014. Intensjonen i dette vedtaket er jo veldig bra, men det var ingen som tok dette opp i forbindelse med disse budsjettbehandlingene. Derfor er det i likhet med mange andre prosjekter tatt ut av budsjettet. Dette må vi eventuelt ta inn som en ny sak for bystyret, som da må inn i budsjettet for 2016, forklarer Wilhelmsen, som understreker i at det ikke er noen automatikk i at slike vedtak videreføres. – Så bystyre må da finne nye penger til dette i et nytt budsjett? – Det må vi eventuelt gjøre om det kommer inn som forslag, sier han, og mener parkvesenet har en del tanker og ideer om hvilke lekeplasser som da eventuelt skal rustes opp. – Politikerforakt Harald Øyslebø og Alf Erik Andersen, som er bystyrerepresentanter for Fremskrittspartiet, sier at de ikke aksepterer Wilhelmsens forklaring. – Bystyrets vedtak kan ikke misforstås. Vi forventer at disse pengene er satt av, og at planleggingen for opprustningen av lekeplassene starter umiddelbart. Vi kan ikke akseptere at administrasjonen kjører sitt eget løp, sier Øyslebø. Stadige omkamper – Dette er nok et eksempel på stadige omkamper fra administrasjonens side. De lytter ikke til hva politikerne som er deres arbeidsgivere ber dem om. Dette likner politikerforakt, og er nok et eksempel på dårlig kommunikasjon, sier Andersen, som tror administrasjonen bevisst utnytter den...

read more

FrP’s fylkesårsmøte 2015- FrP i regjering

Posted by on 11:11 in Nasjonal politikk | Kommentarer er skrudd av for FrP’s fylkesårsmøte 2015- FrP i regjering

FrP’s fylkesårsmøte 2015- FrP i regjering

FrP i regjering Noen utsnitt. I dag 14.2.15 avholder vi fylkesårsmøte i Kristiansand. En fantastisk gjeng er samlet. Ketil Solvik Olsen innleder med hva FrP får til i regjering. Umulig å ikke bli imponert! Utfordringen til FrP i regjering er selvfølgelig at media forvrenger sannheten. I statsbudsjett bevilget FrP 600 mill til gang og sykkelstier. Lederplass i Dagbladet fremmet et budskap om at FrP kun bevilget 10 mill til gang og sykkelveier. Det er 590 millioner feil! Slik forvrenger media sannheten ved enhver anledning. Etterslepet på jernbane vedlikehold er mangeganger doblet med rød grønn regjering. Nå er etterslepet med blå regjering endelig snudd. 350 nye politistillinger! Sier ikke mer. Arbeiderpartiet prøver å ofte å ta æren for elementer i FrP og H sitt budsjett. Hvor ofte prøvde FrP å ta æren i de rød grønne sine budsjett? Vil påstå at det er ALDRI. Innfører fritt behandlingsvalg- mer valgfrihet og mindre ventetid for pasientene. Skal halvere statlig papirmølle. Riksantikvaren hadde innsigelser mot ei bro på ny E6 over Mjøsa. Grunnen var at det ødela siktlinjen mellom 2 sannsynlige gravhauger. Kan de døde se? (Hvis de ligger der da?). E6 ble forsinket og det må utredes en alternativ broplassering som koster 50 millioner ekstra. Får dårligere påkjøring og beslaglegger næringsareal. Er det slik vi vil ha det? Denne saken gir vi oss ikke på? Plan og og bygningsloven forenkles. Lov å kjøre snøscooter Skattene er kuttet med 12,5 milliard. Av det er 3 milliard formueskatten. Avgifter på arv og båtmotorer er fjernet. Avgifter på bil, mc og snøscooter er redusert. Landbrukspolitikken legges om, mer fokus på forenkling og avbyråkratisering. Det er større vilje til satse i landbruket nå enn ved den rød grønne regjering. Flere søker støtte. Vi vil innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Større fleksibilitet for arbeidstakere i samråd med tillitsvalgte og leder. Skjerper krav til norskkurs for innvandrere.   VI TRENGER FLERE MEDLEMMER OG DIN STEMME! Besøk www.frp.no        ...

read more

Regjeringen styrker omsorgstjenestene

Posted by on 07:35 in Nasjonal politikk | Kommentarer er skrudd av for Regjeringen styrker omsorgstjenestene

Regjeringen styrker omsorgstjenestene

  En varm og verdig eldreomsorg har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet, og forslaget til statsbudsjett speiler nettopp det. For å bedre kvaliteten, kompetansen og valgfriheten i omsorgstjenestene foreslår FrP/Høyre-regjeringen en styrking  på 568 millioner kroner i 2015. Vi blir flere eldre i Norge, og eldrebølgen er et resultat av at velferdssamfunnet Norge har nådd målet om økt levealder. Dessverre holder ikke alle seg friske. I dag har over 70.000 mennesker en demenssykdom, og mer enn 250.000 mennesker er pårørende til noen med demens. Dagtilbud personer med demens kan gi mening og gode opplevelser for den enkelte, avlastning for pårørende og kan bidra til å utsette behovet for heldøgns omsorg. Regjeringen foreslår derfor å bevilge penger til å opprette 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2015. FrP mener at de som ikke har helse til å bo hjemme, skal få sykehjemsplass. Det er et stort etterslep på bygging av nye sykehjemsplasser, den rødgrønne regjeringen holdt ikke sine valgløfter. FrP/H-regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene får mulighet til å øke kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenesten. Derfor vil vi bevilge penger til utskifting, oppgradering og bygging av 2500 heldøgns omsorgsplasser i 2015. I forslaget til nytt budsjett er de eldre vinnere. FrP/Høyre-regjeringen bygger pasientens helse- og omsorgstjeneste, og flytter makt til pasienten. Gjennom vår satsning på omsorgstjenestene, vil flere eldre oppleve trygghet i sin hverdag.   Alf Erik Andersen...

read more

Rød, blå eller kanskje grønn?

Posted by on 21:37 in Lokal politikk | Kommentarer er skrudd av for Rød, blå eller kanskje grønn?

Rød, blå eller kanskje grønn?

Får vi svar før helga? Ja, det er det strekene handler om. Hvilke streker spør du kanskje deg selv? Strekene i kartet, hvilket kart? Jo kartet mellom Døle Bro på toppen av Trybakkene i Mandal kommune til Livold i Lindesnes kommune. Strekene i kartet skal gi oss korridor valg for ny E39 med fartsgrense på 110 km/t. Ja du leste riktig. Den nye regjeringen med Solvik Olsen i spissen prosjekterer kun for 110 km/t. Statens vegvesen har lovet å komme med sin anbefaling, og det før helga 13 februar 2015!! Mitt stalltips er at Statens vegvesen følger opp bystyre vedtaket i Mandal om å anbefale rød korridor, men kanskje blå som alternativet. Grunnen til stalltipset er ene og alene basert på økonomi. Den røde korridoren kommer dårlig ut når det gjelder de ikke prissatte verdier, men når det gjelder prissatte verdier er den billigst å bygge, raskest å bygge, kortest avstand mellom A og B, rammer færrest mulig innbyggere og er kun 50 sekunders kjøring lengre unna Mandal enn grønn korridor. Hvilken korridor ønsker...

read more

Mandal FrP sin nominasjonsliste for kommunevalget 2015

Posted by on 17:24 in Mandal FRP | Kommentarer er skrudd av for Mandal FrP sin nominasjonsliste for kommunevalget 2015

Mandal FrP sin nominasjonsliste for kommunevalget 2015

  1 Alf Erik Andersen 2 Celina Michaelsen Schmidt… 3 Paul Storholt 4 Nina Bø Egeland 5 Harald Øyslebø 6 Eva Jenssen 7 Thomas Aasen Pedersen 8 Per Eivind Bratteberg 9 Arne Landsverk 10 Geir Feyling 11 Hugo Butveit 12 Inger Lise Nilsen 13 Reidar Hansen 14 Alv Reidar Nepstad 15 Sverre Dagfinn Ophaug 16 Joachim Kerim 17 Alex Foss Jørgensen 18 Kjetil Sanden 19 Tommi Simonsen 20 Olav R Sikveland 21 Tommy Antonsen 22 Geir-Ove Hagen 23 Carsten Gulheim 24 Markus Tobiassen Engervik 25 Titti Seyffarth 26 Jan Erik Lindquist 27 Kaare Hjorth 28 Alf Gottfred Møll 29 Gerd Krogsæter Windsland 30 Anne Michelle Jakobsen 31 Asle Ydestad Tellefsen 32 Maiken...

read more

Et skritt videre….»Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre»

Posted by on 15:04 in Lokal politikk | Kommentarer er skrudd av for Et skritt videre….»Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre»

Et skritt videre….»Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre»

Et skritt videre. Statsråden tar tak, på internasjonalt plan. Disse sjåførene må ikke komme over Norges landegrenser. De er en fare for seg selv og ikke minst andre trafikanters liv og helse. Økt fokus mot oppdragsgivere er like viktig som fokus mot sjåføren. Ny E39 fra Kristiansand til Ålgård er kanskje det mest spennende arbeidet man følger med politiske argus øyne i Mandal. Alf Erik   Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre Brussel (NTB): Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil stille høyere og felles krav til yrkessjåførers kompetanse for kjøring på vinterføre. Han tar opp temaet med representanter fra åtte EU-land. Denne polske traileren skapte kaos da den havarerte på glatta i fjor vinter. FOTO: Jarle R. Martinsen Innenriks    – Jeg ønsker å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer spesielt tungtrafikken representerer på vinterføre. Her har vi i Norge satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, men jeg mener at dette er emner som også bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier statsråden. Før jul sendte han et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre. Samtidig har han skrevet til transportministre i flere land og foreslått at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Representanter fra disse landene samles torsdag på et seminar i den norske EU-delegasjonen i Brussel. – Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen. Han viser til at regjeringen har satt i verk flere tiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveier. Blant annet er antall kontroller av tunge kjøretøy økt, kravene til vinterdekk er skjerpet og det gjennomføres mer informasjonsarbeid overfor utenlandske sjåfører. (©NTB)...

read more

Mye å spare fra nyttår

Posted by on 22:19 in Nasjonal politikk | Kommentarer er skrudd av for Mye å spare fra nyttår

Mye å spare fra nyttår

Siv Jensen gleder seg over folk flest nå merker endringene FrP har vært med på å sikre at gjennomføres. – Dette handler om å redusere skatter og avgifter, samt å gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier Jensen. Blant annet blir det enklere å spare penger når du pusser opp.I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen satt av 250 millioner kroner til å utvide og endre Enovas eksisterende støtteordning energieffektivisering i hjemmet. Mens husholdningene i dag må søke på forhånd for å få økonomisk støtte til å installere energibesparende tiltak som for eksempel varmepumpe i egen bolig, vil det til neste år være nok å kunne dokumentere utgiftene i etterkant. – Det er bare å ta vare på kvitteringen og sende den til Enova, så kan du få refundert gode energitiltak i hjemmet for inntil 30.000 kroner, sier Siv Jensen Jensen mener dette tiltaket markerer en ny og positiv innretning av satsingen på energieffektivisering – Samfunnet reduserer sitt kraftbehov, familier sparer penger og vi kan eksportere stadig mer ren norsk energi til Europa. Ren norsk energi som erstatter skitten europeisk kullkraft. Startdatoen for den nye ordningen er 5. januar. Regjeringens ambisjon er at ordningen skal omgjøres til et skattefradrag i løpet av 2015. Flere endringer Her kan du se flere endringer som blir gjort gjeldene fra 1.1.2015. NB: Listen er ikke uttømmende. Omregistreringsavgift Tidligere har bileiere blitt krevd for opp mot over 17.000 kroner for å registrere en bruktbil. Fra 2015 kuttes avgiften kraftig.  Ingen biler skal koste mer enn 5.800 kr å omregistrere, og på de høyeste satsene er avgiftskuttet på mellom 60 – 80 prosent. Avgift på veteranbilimport Frem til 2015 kostet det nesten 4000 kroner i engangsavgift å importere en 30 år gammel veteranbil til Norge. Avgiften er fjernet helt fra 1.1.2015 Nye diettregler Syv ulike diettsatser blir erstattet av et nytt enklere reiseregulativ. For de som reiser mye kan det være mye å spare på enklere regler. Billigere hybridbiler Avgiftene på ladbare hybridbiler kuttes og flere biler blir opp mot 20.000 kroner billigere i utsalgspris. Lavere avgift på MC Motorsykler og snøscootere får i snitt et avgiftskutt på 30 prosent. For en gjennomsnittlig MC innebærer det om lag 15.000 kr i lavere utsalgspris. Minstefradrag Øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd økes fra 84 150 kroner til 89 050 kroner. Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt justeres med anslått pensjonsvekst fra 70 400 kroner til 72 200 kroner. Avgiftsfri innførsel av varer Det er vedtatt å øke grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge fra 200 kroner til 350 kroner. Engangsavgift Det er vedtatt å fjerne gjeldende minimumssats i engangsavgiften på 3713 kroner, og at engangsavgiften på veteranbiler settes til null. Det er videre vedtatt å øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 pst. for plug-in hybrider Årsavgift Det er vedtatt å fjerne årsavgiften på campingtilhengere. Skattefunn Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 8 til 15 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 33 millioner kroner Gaver til frivillige organisasjoner Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 16 800 kroner til 20 000...

read more
Shares
Share This