Bare et eksempel……..

– Trenerer bystyrets vedtak

Harald Øyslebø og Alf Erik Andersen mener administrasjonen i Mandal kommune trenerer bystyrets vedtak når de ikke har avsatt 2,5 millioner kroner til lekeplasser på Vestnes. Arne Wilhelmsen mener imidlertid bystyret ikke har videreført dette vedtaket fra 2012.

MANDAL

Nye Vestnes er et så stort boligprosjekt at loven krever at det må bygges en 1500 kvm stor lekeplass, såkalt kvartalslekeplass, i tilknytning til det nye boligfeltet. For at Agderbygg skal slippe å bygge lekeplassen på egen grunn, har de inngått en avtale der de skal betale over 5 millioner kr til Mandal kommune for at lekeplassen kan bygges på kommunal grunn.

I 2012 vedtok Mandal bystyre i budsjettet at 2,5 millioner av disse kronene skulle brukes til en ny balløkke i enden av Idrettsparken. De resterende 2,5 millionene skal brukes til å ruste opp allerede nedslitte lekeplasser på Vestnes.

Etterlyste pengene

Under onsdagens planutvalgsmøte etterlyste utvalgsleder Harald Øyslebø (Frp) om disse pengene var på konto, og når opprustningen av lekeplassene skulle starte. Men leder for Mandal byutvikling, Arne Wilhelmsen, sa at han ikke kjente til at penger var avsatt til lekeplassopprustning. Svaret fikk Øyslebø til å reagere.

– Jeg forventer at disse pengene finnes på bok, og at de brukes til det formålet bystyret har bestemt de skal brukes til, sier han.

Til gjeldsnedbetaling

Arne Wilhelmsen, forklarer til Lindesnes at Agderbygg har betalt inn i overkant av 2,5 millioner kr. Disse pengene er imidlertid ikke øremerket til noe spesielt formål, og har gått inn i kommunekassen.

– Det er ingen koblinger til hvor disse pengene kommer fra, så de har gått i kommunekassen til blant annet nedbetaling av gjeld. De resterende 2,5 millionene som Agderbygg skal betale inn skal brukes til ballplassen ute på Idrettsparken, sier han.

Ikke videreført

– Men bystyre vedtok jo i 2012 at 2,5 millioner skulle brukes til oppgradering av lekeplasser på Vestnes?

– Jo, dette ble vedtatt i 2012, men ble ikke videreført av bystyret i 2013 og 2014. Intensjonen i dette vedtaket er jo veldig bra, men det var ingen som tok dette opp i forbindelse med disse budsjettbehandlingene. Derfor er det i likhet med mange andre prosjekter tatt ut av budsjettet. Dette må vi eventuelt ta inn som en ny sak for bystyret, som da må inn i budsjettet for 2016, forklarer Wilhelmsen, som understreker i at det ikke er noen automatikk i at slike vedtak videreføres.

– Så bystyre må da finne nye penger til dette i et nytt budsjett?

– Det må vi eventuelt gjøre om det kommer inn som forslag, sier han, og mener parkvesenet har en del tanker og ideer om hvilke lekeplasser som da eventuelt skal rustes opp.

– Politikerforakt

Harald Øyslebø og Alf Erik Andersen, som er bystyrerepresentanter for Fremskrittspartiet, sier at de ikke aksepterer Wilhelmsens forklaring.

– Bystyrets vedtak kan ikke misforstås. Vi forventer at disse pengene er satt av, og at planleggingen for opprustningen av lekeplassene starter umiddelbart. Vi kan ikke akseptere at administrasjonen kjører sitt eget løp, sier Øyslebø.

Stadige omkamper

– Dette er nok et eksempel på stadige omkamper fra administrasjonens side. De lytter ikke til hva politikerne som er deres arbeidsgivere ber dem om. Dette likner politikerforakt, og er nok et eksempel på dårlig kommunikasjon, sier Andersen, som tror administrasjonen bevisst utnytter den uryddige, politiske situasjonen som har preget Mandal kommune siden valget for snart fire år siden.

Må finne løsning

– Dette er vi nødt til å finne metoder for å få en endring på. Vi kan ikke ha det slik at administrasjonen gjør som de vil, uten å ta hensyn til politikernes bestillinger, mener han.

– Nei, da trenger vi jo egentlig ikke noe bystyret. Det vil si det samme som at administrasjonen overtar styringen, sier Øyslebø.

 

Forventer lekeplassen rustet opp

Barn og unges representant, Kalle Glomsaker, sier at når bystyret gir penger som skal brukes til barn og unge, da forventer han også at pengene finnes og brukes til det formålet.

Forventer lekeplasser: Barn og unges representant, Kalle Glomsaker, forventer at pengene bystyret har bevilget brukes på barn og unge.
Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn

Forventer lekeplasser: Barn og unges representant, Kalle Glomsaker, forventer at pengene bystyret har bevilget brukes på barn og unge.

– Det er skremmende å se hvordan administrasjonen i Mandal igjen setter seg over de politiske vedtakene som fattes. Når bystyret bevilger penger øremerket til barn og unge, da forventer jeg faktisk at de i dette tilfellet brukes til å ruste opp lekeplassene på Vestnes, sier han og understreker at det begynner å haste. Ifølge kravene skal balløkka være påbegynte innen 14. juli.

Nye hinder?

– Nå har jeg hørt snakk om at de visstnok har funnet noe under bakken der ute som gjør det vanskelig. Men for meg er det helt uinteressant. Administrasjonen har en frist å forholde seg til, og den må de overholde, sier Glomsaker.

Share This Post On
Shares
Share This